Ombygning, tilbygning og renovering

Ombygning, tilbygning eller renovering

 Skal du have udnyttet tagetagen? Have en sidebygning til huset? Bygget en garage med indgang til huset? Ændret rumfordelingen? Ændret taget eller have et nyt kloaksystem? Eller…..
Så spørg H. H. Hansen. Vi har erfaringen, ideerne og hele det set-up med maskiner og mandskab som gør at opgaven løses hurtigt, professionelt og under størst mulig hensyntagen til din økonomi.